Όροι και Κανονισμοί

Οι πιο κάτω όροι και κανονισμοί διαμορφώνουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας και του «Club Αντωνιάδης».

Τα μέλη του «Club Αντωνιάδης» αποκτούν προνόμια και οφέλη αγοράς προϊόντων, ειδικές εκπτώσεις και προσφορές. Επιπλέον ενημερώνονται πρώτοι για τα νέα της εταιρείας «Αντωνιάδης Ηλεκτρονικά-Εκπαιδευτικά Λτδ», για νέα προϊόντα, αλλά και για διάφορες εκδηλώσεις.

Υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο πρόγραμμα «Club Αντωνιάδης», ο αιτών δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων, τους οποίους και αποδέχεται δίνοντας τη συγκατάθεσή του.

 

Εγγραφή Μέλους

Δικαίωμα εγγραφής στο πρόγραμμα «Club Αντωνιάδης» έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.antoniadis.com.cy της εταιρείας «Αντωνιάδης Ηλεκτρονικά-Εκπαιδευτικά Λτδ». Το κάθε μέλος δικαιούται οφέλη και προνόμια έτσι όπως ορίζονται πιο κάτω.

Υπάρχουν 3 κατηγορίες μελών:

α) Ιδιώτες: Απευθύνεται σε οποιονδήποτε ιδιώτη ενδιαφέρεται για τα προϊόντα της εταιρείας «Αντωνιάδης Ηλεκτρονικά-Εκπαιδευτικά Λτδ». Η εγγραφή τους στο πρόγραμμα «Club Αντωνιάδης» γίνεται αμέσως.

β) Εταιρείες: Απευθύνεται σε εταιρείες που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα της εταιρείας. Η εγγραφή τους στο πρόγραμμα «Club Αντωνιάδης» γίνεται αμέσως.

γ) Εκπαιδευτικοί: Απευθύνεται σε οποιονδήποτε εκπαιδευτικό (π.χ. δάσκαλο, καθηγητή, διευθυντή) οποιασδήποτε βαθμίδας στην εκπαίδευση (προσχολική, δημοτική, μέση, ανώτερη και ανώτατη). Κυριότερο προνόμιο για αυτή την κατηγορία είναι οι μειωμένες τιμές που ισχύουν για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους εκπαιδευτικούς. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτησή τους για εγγραφή στο πρόγραμμα «Club Αντωνιάδης» και γίνονται μέλη αφού λάβουν τη σχετική έγκριση από την εταιρεία. Έτσι, τους δίνεται η δυνατότητα, ως μέλη, να δουν τις ειδικές τιμές που ισχύουν, αφού συνδεθούν με τον λογαριασμό τους στην ιστοσελίδα.

 

Προνόμια Μελών

Τα μέλη του «Club Αντωνιάδης» εξασφαλίζουν προνόμια, όπως εκπτώσεις, προσφορές και άλλα, τα οποία η εταιρεία «Αντωνιάδης Ηλεκτρονικά-Εκπαιδευτικά Λτδ» δικαιούται να τροποποιήσει αν το κρίνει απαραίτητο (πρόσθεση νέων ή κατάργηση υφισταμένων). Η ενημέρωση των μελών για τα ισχύοντα προνόμια γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.antoniadis.com.cy ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό (sms).

1. Τα προνόμια ισχύουν από τη στιγμή εγγραφής ή έγκρισης της αίτησης από την εταιρεία «Αντωνιάδης Ηλεκτρονικά-Εκπαιδευτικά Λτδ».

2. Για τα μέλη – ιδιώτες και εταιρείες - του «Club Αντωνιάδης» ισχύει 10% έκπτωση σε κάθε αγορά.

3. Για τα μέλη – εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα – προσφέρονται μειωμένες τιμές, οι οποίες ισχύουν για αγορές τοις μετρητοίς. Σε περίπτωση πίστωσης οι τιμές μπορεί να αλλάξουν.

4. Τα μέλη έχουν την επιλογή να ενημερώνονται πρώτοι μέσω Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) ή/και μέσω γραπτών μηνυμάτων (sms) για τα νέα της εταιρείας, για νέα προϊόντα, αλλά και για διάφορες εκδηλώσεις της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν ενημέρωση, μπορούν να στείλουν email στο info@antoniadis.com.cy με τα στοιχεία τους ή καλώντας στα τηλέφωνα 22516351 – 22516951.

5. Η ιδιότητα του μέλους και τα προνόμιά του δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο.

6. Για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία τους, τα μέλη οφείλουν να ενημερώσουν την εταιρεία είτε μέσω email στο info@antoniadis.com.cy, είτε γραπτώς στο κατάστημα της εταιρείας.

7. Η εταιρεία «Αντωνιάδης Ηλεκτρονικά-Εκπαιδευτικά Λτδ» διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής μέλους του «Club Αντωνιάδης» ή διαγραφής/ακύρωσης τυχών προνομίων του, εάν το κρίνει απαραίτητο σε περίπτωση που το μέλος δεν ακολουθεί τους όρους και κανονισμούς.

8. Υπογράφοντας και υποβάλλοντας την αίτηση για συμμετοχή στο «Club Αντωνιάδης», τα μέλη δίνουν τη συγκατάθεσή τους για την πλήρη αποδοχή των όρων και κανονισμών της ιστοσελίδας.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία «Αντωνιάδης Ηλεκτρονικά – Εκπαιδευτικά Λτδ» προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του «Club Αντωνιάδης», τα οποία διατηρεί σε αρχείο. Επίσης η Εταιρεία έχει δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία υποβάλλονται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός αν πρόκειται για: 1) εταιρείες προς τις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση της επεξεργασίας των Δεδομένων, σύμφωνα με τον νόμο, και 2) διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τον νόμο ή δικαστική απόφαση.

Οι πληροφορίες που παραχωρούνται ή/και αποστολή μηνυμάτων στη Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας περιλαμβανομένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνονται θεληματικά και συγκεκριμένα από τον χρήστη ή/και επισκέπτη της ιστοσελίδας.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να απευθυνθεί εγγράφως στην εταιρεία «Αντωνιάδης Ηλεκτρονικά-Εκπαιδευτικά Λτδ» και να ενημερωθεί για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που διατηρεί η εταιρεία στο αρχείο της.

Η εταιρεία «Αντωνιάδης Ηλεκτρονικά-Εκπαιδευτικά Λτδ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Οι πιο πάνω όροι αποτελούν την τελευταία έκδοση των όρων του «Club Αντωνιάδης» και ισχύουν από 1/12/2012 και καταργούν κάθε προηγούμενο. Τα μέλη του «Club Αντωνιάδης» θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα της εταιρείας «Αντωνιάδης Ηλεκτρονικά-Εκπαιδευτικά Λτδ» www.antoniadis.com.cy και να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, αλλά και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των όρων και κανονισμών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Σχεδιασμός & Τεχνολογία Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά Υλικά Κατασκευών & Είδη Χειροτεχνίας
Εργαλεία & Είδη Κόλλησης Άλλα Μέσα Διδασκαλίας
Πακέτα Κατασκευών & Πειραμάτων Τεχνολογία στην Εκπαίδευση
Αρχική Σελίδα
Εταιρεία
Κατηγορίες Προϊόντων
Εργαστήρι
Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία
Όροι και Κανονισμοί|Πολιτική Απορρήτου
COPYRIGHT © 2012 Antoniadis LTD. All Rights Reserved
Designed & Developed by eVenzia Technologies