Πολιτική Απορρήτου

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αναφορικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ως οι πρόνοιες του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος Ν. 138(1)/2001) του κάθε χρήστη που θα περιέλθουν στο μέλλον στην Αντωνιάδης Ηλεκτρονικά – Εκπαιδευτικά Λτδ (« Η «Εταιρεία»), μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ο χρήστης / επισκέπτης αποδέχεται ότι:

(α) Η Εταιρεία έχει δικαίωμα επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως υποβάλλονται (καταχωρούνται) από τον χρήστη της ιστοσελίδας, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με την Εταιρεία.

(β) Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός αν πρόκειται για: 1) εταιρείες προς τις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση της επεξεργασίας των Δεδομένων, σύμφωνα με τον νόμο, και 2) διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τον νόμο ή δικαστική απόφαση.

(γ) Οι πληροφορίες που παραχωρούνται ή/και αποστολή μηνυμάτων στη Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας περιλαμβανομένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνονται θεληματικά και συγκεκριμένα από τον χρήστη ή/και επισκέπτη της ιστοσελίδας.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Σχεδιασμός & Τεχνολογία Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά Υλικά Κατασκευών & Είδη Χειροτεχνίας
Εργαλεία & Είδη Κόλλησης Άλλα Μέσα Διδασκαλίας
Πακέτα Κατασκευών & Πειραμάτων Τεχνολογία στην Εκπαίδευση
Αρχική Σελίδα
Εταιρεία
Κατηγορίες Προϊόντων
Εργαστήρι
Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία
Όροι και Κανονισμοί|Πολιτική Απορρήτου
COPYRIGHT © 2012 Antoniadis LTD. All Rights Reserved
Designed & Developed by eVenzia Technologies